Årets politihund 2021

Vi vil gratulere Hundetjenesten i Oslo Politidistrikt med utmerkelsen Årets Politihund for deres innsats i skredet i Ask i Gjerdrum. Nominasomen kom fra Bergen Politihundelag og styret i Norsk Politihundelag stiller seg bak denne.

Bergen politihundelag ønsker å nominere seksjonen Hundetjenesten i Oslo politidistrikt til årets politihund 2021. Begrunnelsen er som følger:

Natt til 30. desember 2020, rett før klokken 0400 gikk et stort kvikkleireskred i Ask i Gjerdrum. Store deler av Ask ble umiddelbart evakuert, og over 1600 mennesker ble berørt. Det ble gjennomført en omfattende redningsaksjon som varte over tid, og søkene involverte mange hundeekvipasjer. Dessverre gikk 11 liv tapt i skredet (inkludert et ufødt barn).
Totalt 14 boligbygg bestående av 31 boenheter ble tatt av leirskredet. Et område på 300 x700 meter raste ut. Ved midnatt 30 desember var antallet savnede oppe i 10 personer. Letingen med bla. politihunder fortsatte utover natten og gjennom de neste dagene frem mot 5. januar da søket gikk over i en ny fase, søk etter antatt omkommet.
Søkene med hundeekvipasjer fortsatte til siste savnede ble funnet omkommet 22. mars 2021.
Samlet sett utgjorde mange etater og organisasjoner en viktig innsats i denne redningsoperasjonen. Likefullt ønsker vi å trekke frem politihundens bidrag, idet involverte hundeekvipasjer med fare for eget liv og god utholdenhet søkte etter flere savnede i de viktige dagene fram mot 22 mars. Alle funn ble gjort etter markering fra politihundeekvipasjer, hvilket også ble understreket i Politiforum utgave tirsdag 5 januar under overskriften «Politihunder avgjørende i søk etter savnede i Gjerdrum». 
Det er med stolthet medlemmene i Bergen politihundelag kan nominere våre kollegaer i Oslo politidistrikt til en slik gjev pris. Vi er ydmyke for den krevende jobben som ble utført på Gjerdrum, og vet hva noe slikt krever av både hund og hundefører.
På vegne av Bergen politihundelag.
Med hilsen
Trude Haugland

Legg igjen en kommentar