Utdanning av nye testledere

Utdanning av nye testledere i hundetjenesten er i gang ved Politihøgskolen i Kongsvinger. Sju erfarne instruktører skal lære seg å gjennomføre og bedømme mentaltester av potensielle politihunder. Formålet med mentaltesten er å velge ut individer som er egnet til videre trening for tjeneste i politiet.

Det kreves svært mye av en politihund. En politihund skal blant annet være trygg og sosial, ha god lekelyst, gode nerver, og skal kunne jobbe i mange forskjellige vanskelige miljøer.
Dette er noe av momentene testlederne skal bedømme i politiets mentaltest.

I løpet av kurset har vi mentaltestet 5 flotte hunder. Camilla Skjelstad og Zarif Hamzic stilte opp med hundene Smøgens XO og Atenagårdens X-Man. Begge hundene hadde egenskaper som vi ønsker i patruljehunder i politiet, og var de eneste som denne gangen gikk gjennom det strenge nåløyet.

I testen blir hunden utsatt for ulike påvirkninger.

Tør du å møte denne karen i skogen
Eller denne?

Vi ønsker å se på hundens reaksjon når den blir skremt. Klarer den å overvinne redselen?

Det er i utgangspunktet sterke hunder, som er vurdert som gode individer, som blir fremsatt for test. Dersom man ser tegn til at testmomentene blir for skremmende for hunden, avbrytes testen, slik at hunden ikke lider overlast.

Politihøgskolen takker alle ekvipasjene som stilte opp, og bidro til gode diskusjoner og god læring!

For å få en god forståelse av hundens mentalitet og språk foregikk en del av utdannelsen i naturskjønne omgivelser på Langedrag Naturpark, der vi fikk lov å observere hundens opphav, ulven.

Det var en magisk opplevelse å oppleve den myteomspunnede, elskede og hatede ulven på nært hold

I timer satt vi i innhegningen sammen med Gro Saugerud og studerte ulvens atferd.
Med observant blikk forsøkte vi å se etter de små signalene. Det som kanskje forundret de fleste var deres svært rolige bevegelser, som utspant seg nokså annerledes enn atferden under servering av mat. Det var også interessant å se det generelt lave spenningsnivået, og de vennlige signalene ulvene i mellom.

Vi fikk også anledning til å besøke gaupene.

Og elgen…

Legg igjen en kommentar