Fra øving til reelle hendelser

Hvert sekund teller når et snøras har gått. Å redde liv er det viktigste oppdraget en politihund/ekvipasje kan bidra med. Da er samtrening og erfaringsdeling på tvers av politidistriktene av stor verdi. Etter trening i Røldal fikk hundepatruljene testet seg i flere reelle oppdrag.

Orkan markerer for hundefører Ståle Ims (Sør-Vest) at han har funnet noe. (Alle foto: Johan Sund Eliassen)

I forrige uke hadde Sør-Vest sammen med Agder og Sør-Øst politidistrikt lavinetrening i Røldal. Lavinetreningen var i år den andre i rekken. Totalt var det 17 hundeførere som deltok. Røldal ligger omtrent midtveis mellom de tre politidistriktene, i forhold til kjøretid.

– Vi håper dette skal bli en årlig samtrening for å få et robust og godt fagmiljø. I tillegg vet vi av erfaring at området har gode og snørike områder til søk med hund, kommenterer hundefører i Sør-Vest politidistrikt, Johan Sund Eliassen.

Nedgraving av figurant før eksamen:

 

Erfaringsutveksling

Hensikten med lavinesamlingen er å utveksle erfaring og kompetanseoverføring i tillegg til å kvalitetssikre treningen. De første dagene ble satt av til lavinetrening i tre øvingsfelt.

Malvin og hundefører Elisabeth Eidsvik (Sør-Vest) under eksamen.

Torsdagen ble satt av til regodkjenning av seks ekvipasjer – i tillegg gikk to nye hundeekvipasjer opp til førstegangsgodkjenning. Alle ekvipasjene bestod!

To hundeekvipasjer ble godkjent for første gang. Fra venstre: Yngvar Larsen med Lille (Agder) og Terje Ims med Morgan (Sør-Vest).

Reelle oppdrag

Det skulle ikke gå lang tid fra hundepatruljene hadde trent på søk før deres kompetanse ble nødvendig i reelle oppdrag. Inngangen til vinterferieuka ble utfordrende værmessig. Store snømengder, mye vind og dårlig sikt førte til at det gikk ras flere steder i distriktet. Særlig kritisk var det i Hunnedalen i Gjesdal kommune, der en mor og to barn ble begravd i snøen. Hundepatruljer i politidistriktet ble utkalt, både til Hunnedalen og til Sauda innerst i Ryfylke.

– At treningssamlingen var vel anvendt tid er hevet over tvil. Allerede i løpet av første helg var 3 av ekvipasjene i reelle søk etter skredtatte personer. Spørsmålet er ikke om behovet for hund inntreffer, men å være best mulig forberedt når det går et skred! Dette handler om å redde liv, understreker Johan Sund Eliassen.

NM for patruljehunder.

NM for patruljehunder er godt i gang og det arrangeres i Stavanger. Vi er nå ferdige med første dags konkurranser og hvis du søker opp Norsk politihundelag på facebook vil du finne mange bilder, videoer og resultater utover kvelden.

NM For narkotikahunder er i gang.

Publikum er velkommen til å se narkotikahundene konkurrere i objektsøk i avgangshallen på Flesland i dag og på onsdag fra kl 09- 14!

Lydighet foregår ved Edvard Grieg Hotellet!

Videre kan dere besøke Facebook sidene til Norsk Politihundelag og Bergen Politihundelag for flere bilder og info.

Velkommen!

NM for narkotikahunder 2017

Norsk Politihundelag og Bergen Politihundelag inviterer til norgesmesterskap for politihunder!

Bergenpolitihundelag

NM for narkotikahunder arrangeres i Bergen 28-31 august 2017.
Åpning av NM på Festplassen mandag 28 august kl 1900.
Her vi vil det være en oppmarsj av alle deltakende ekvipasjer og de vil stille opp på Festplassen ca kl 1845.
Etter åpningstaler vil det være en demo på bruk av politihunder.  Alt er åpent for publikum og vi håper flest mulig vil komme og se på .

Resultater og bilder vil bli oppdatert her.