Fra øving til reelle hendelser

Hvert sekund teller når et snøras har gått. Å redde liv er det viktigste oppdraget en politihund/ekvipasje kan bidra med. Da er samtrening og erfaringsdeling på tvers av politidistriktene av stor verdi. Etter trening i Røldal fikk hundepatruljene testet seg i flere reelle oppdrag.

Orkan markerer for hundefører Ståle Ims (Sør-Vest) at han har funnet noe. (Alle foto: Johan Sund Eliassen)

I forrige uke hadde Sør-Vest sammen med Agder og Sør-Øst politidistrikt lavinetrening i Røldal. Lavinetreningen var i år den andre i rekken. Totalt var det 17 hundeførere som deltok. Røldal ligger omtrent midtveis mellom de tre politidistriktene, i forhold til kjøretid.

– Vi håper dette skal bli en årlig samtrening for å få et robust og godt fagmiljø. I tillegg vet vi av erfaring at området har gode og snørike områder til søk med hund, kommenterer hundefører i Sør-Vest politidistrikt, Johan Sund Eliassen.

Nedgraving av figurant før eksamen:

 

Erfaringsutveksling

Hensikten med lavinesamlingen er å utveksle erfaring og kompetanseoverføring i tillegg til å kvalitetssikre treningen. De første dagene ble satt av til lavinetrening i tre øvingsfelt.

Malvin og hundefører Elisabeth Eidsvik (Sør-Vest) under eksamen.

Torsdagen ble satt av til regodkjenning av seks ekvipasjer – i tillegg gikk to nye hundeekvipasjer opp til førstegangsgodkjenning. Alle ekvipasjene bestod!

To hundeekvipasjer ble godkjent for første gang. Fra venstre: Yngvar Larsen med Lille (Agder) og Terje Ims med Morgan (Sør-Vest).

Reelle oppdrag

Det skulle ikke gå lang tid fra hundepatruljene hadde trent på søk før deres kompetanse ble nødvendig i reelle oppdrag. Inngangen til vinterferieuka ble utfordrende værmessig. Store snømengder, mye vind og dårlig sikt førte til at det gikk ras flere steder i distriktet. Særlig kritisk var det i Hunnedalen i Gjesdal kommune, der en mor og to barn ble begravd i snøen. Hundepatruljer i politidistriktet ble utkalt, både til Hunnedalen og til Sauda innerst i Ryfylke.

– At treningssamlingen var vel anvendt tid er hevet over tvil. Allerede i løpet av første helg var 3 av ekvipasjene i reelle søk etter skredtatte personer. Spørsmålet er ikke om behovet for hund inntreffer, men å være best mulig forberedt når det går et skred! Dette handler om å redde liv, understreker Johan Sund Eliassen.

Legg igjen en kommentar