Velkommen til Troms politihundelag

Troms politihundelag (TPHL) ble stiftet i 1978 som et lokallag innen Norsk politihundelag. Lagets formål er ”å fremme interessen og bruken av tjenestehunder i politiet.”

Dagens aktive medlemmer er hundeførere ved Tromsø politistasjon.

I en stor organisasjon som politietaten er TPHL en viktig faktor for oss, igjen for å sitere våre forgjengere som stiftet laget; ”for å gi disse faglig og moralsk støtte”.

For få år tilbake lå hundetjenesten i blant annet Troms politidistrikt i fare for å bli nedlagt. Dette skyldtes uenigheter vedrørende godtgjørelsen for den merbelastningen det er å anskaffe, huse og trene opp en tjenestehund gjennom 2 år, samt stille den til disposisjon for arbeidsgiver etter godkjenning.

Valpen plukkes ut etter nøye kriterier og tester ved 49 dagers alder, og treningen starter som lek ved 8 uker. Etter fylte ett år blir hunden utsatt for en funksjonsanalyse ved Politihundeskolen på Kongsvinger, der den blir funnet egnet eller uegnet for videre trening. Etter flere kurs framstilles hunden så for eksamensprøver samme sted etter fylte 2 år. Dersom den fortsatt er egnet og sykdomsfri.

I 25 år lå satsen for dekning av utgifter med hundeholdet fast på kr. 184,-. Ikke pr. dag, men pr. mnd. Godtgjørelsen gjaldt kun etter godkjenning.

Det å stå samlet i Troms politihundelag føltes riktig og var viktig for å få en anstendig dekning av de reelle utgifter med å ha en hund i hus, i bil, i trening og på jobb.

TPHL skal videre ”søke å få igangsatt treninger, oppvisninger eller andre aktiviteter for å stimulere interessen for å høyne nivået på tjenestehundene”.

Troms politihundelag arrangerte Norsk mesterskap for narkotikahunder i 1998. I september 2013 skal vi gjenta bedriften.

Vi takker våre samarbeidspartnere som gjør dette mulig!

                                                                                                                                       GBA004 © 2013